საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია დაარსდა 2003 წელს.