ტრენინგები

პროექტი BE MUSEUMER

პროექტი “BE MUSEUMER“ (2019-2022) შემუშავდა და ხორციელდება საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის მიერ ევროპის სამუზეუმო ორგანიზაციების ქსელსა (NEMO) და ნიდერლანდების კულტურის მენეჯმენტის აკადემიასთან პარტნიორობით. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის შემოქმედებითი ევროპის კულტურის პროგრამის გრანტის ფარგლებში.