სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმი საუნივერსიტეტო მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქ. ახალციხე, შოთა რუსთაველის ქ. 106, I კორპუსი
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 2017
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): 
ექსპონატების რაოდენობა:

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერამუზეუმში დაცულია ფერწერული, ჭედური, ქვაზე და ხეზე ნაკვეთი ნიმუშები, აგრეთვე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული ღონისძიებების ამსახველი მასალები, ნივთები, დოკუმენტაცია, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის ისტორიას, შეუსწაველი ეპიგრაფიკული მასალა, ქართულ, ოსმალურ და ბერძნულ ენებზე, უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა შემოქმედება, გალაკტიონ ტაბიძის, რეზო ინანიშვილის, ჩანახატები, უნივერსიტეტის საცავში ინახება უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა არქივი.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: ყოველდღე, 9 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში
 შესასვლელი ბილეთების ფასი:
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები,  ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავი: