მარტყოფის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ისტორიული მუზეუმები

მუზეუმის მისამართიგარდაბანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი
მუზეუმის დაფუძნების  თარიღი2002
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: ა(ა)იპ გარდაბანის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
ექსპონატების რაოდენობა: 500

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმში დაცულია მარტყოფის ტერიტორიაზე მოპოვებული ეთნოგრაფიული და ფოტო მასალები.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: ყოველდღე, ორშაბათის გარდა, 10 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთების  ფასი:
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავები: