ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი სხვადასხვა პროფილის მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ბათუმის მუნიციპალიტეტი, ქ. ბათუმი, ლესელიძის ქ. 3
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 2007
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: სსიპ “აჭარის მუზეუმი”
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
ექსპონატების რაოდენობა: 2000

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმის ექსპოზიცია ასახავს იმ ტექნოლოგიურ მიღწევებს, რომლებიც ბათუმში ინერგებოდა XIX ს-ის ბოლოსა და XX ს-ის I ნახევარში, მათ შორის, ძმები ნობელების, როტშილდებისა და მანთაშევის მეოხებით, რაც დაკავშირებული იყო ჩაის და თამბაქოს კულტურების, აგრეთვე პოლიგრაფიის განვითარებასთან; ხოლო ძმები ნობელების მეშვეობით ბათუმში დაინერგა ნავთობტრანზიტის ახალი ტექნოლოგიები. მუზეუმში ექსპონირებულია ასევე ცნობილ ფოტოგრაფ სერგეი პროკუდინ-გორსკის ფოტოები, რომლებიც ასახავს XIX ს-ისა და XX დასაწყისის საქართველოს ყოფას და კულტურას.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: ყოველდღე, 10 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთების ფასი: სკოლის მოსწავლეები – 0.50 ლ., სტუდენტები – 1 ლ., უფროსები – 3 ლ.
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები: მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია

საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის მთლიანი ფართობი
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავი:

მუზეუმ–ნაკრძალისშენობისსტატუსი:კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლი (საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2008 წლის # 3/165 ბრძანება).